Add-ons

Rich & Moody Mobile & Desktop Lightroom Presets

Rich & Moody Lightroom Presets – Chia sẻ bởi Công Nông Dân CÁC TÍNH NĂNG RẤT QUAN TRỌNG: Chỉ cần một cú nhấp chuột. Kết quả chất lượng cao. Hiệu ứng có thể chỉnh sửa dễ dàng. Quy trình làm việc không phá hủy. Trợ giúp chi tiết / Hướng dẫn bao gồm tệp PDF. […]

Manila Mobile & Desktop Lightroom Presets

Manila Mobile & Desktop Lightroom – Chia sẻ bởi Công Nông Dân CÁC TÍNH NĂNG Chỉ cần một cú nhấp chuột. Kết quả chất lượng cao. Hiệu ứng có thể chỉnh sửa dễ dàng. Quy trình làm việc không phá hủy. Trợ giúp chi tiết / Hướng dẫn bao gồm tệp PDF. Đã hoàn toàn thử […]

Chester Mobile & Desktop Lightroom Presets

Chester Mobile & Desktop Lightroom Presets – Chia sẻ bởi Công Nông Dân CÁC TÍNH NĂNG RẤT QUAN TRỌNG: Chỉ cần một cú nhấp chuột. Kết quả chất lượng cao. Hiệu ứng có thể chỉnh sửa dễ dàng. Quy trình làm việc không phá hủy. Trợ giúp chi tiết / Hướng dẫn bao gồm tệp […]

15 Instagram Traveler Ligtroom Presets + Mobile

Instagram Traveler Ligtroom – Chia sẻ bởi Công Nông Dân CÁC TÍNH NĂNG RẤT QUAN TRỌNG: Kết quả chuyên nghiệp và duy nhất có thể đạt được trong một cú nhấp chuột 100% không phá hủy, chúng tôi đã thử nghiệm chúng trên các bức ảnh khác nhau Đối với nhiếp ảnh gia, nhà thiết […]

Rhapsody Mobile & Desktop Lightroom Presets

Rhapsody Mobile & Desktop Lightroom Presets – Chia sẻ bởi Công Nông Dân Chỉ cần một cú nhấp chuột. Kết quả chất lượng cao. Hiệu ứng có thể chỉnh sửa dễ dàng. Quy trình làm việc không phá hủy. Trợ giúp chi tiết / Hướng dẫn bao gồm tệp PDF. Hoàn toàn thử nghiệm và […]