Sageta – Phông chữ sang trọng

Sageta – Chia sẻ bởi Công Nông Dân

Mô Tả
Giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi tên là Font chữ Sageta Luxury Script. Sageta lấy cảm hứng từ phong cách chữ ký chữ này là một chủ đề vui nhộn rất tốt cho chữ ký, poster, thời trang, đám cưới, xây dựng thương hiệu vv
đa ngôn ngữ ACCENT:ŽžŠŒšŸÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐŁÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïłñòóôõöøùúûüýÿ.

CÁC TÍNH NĂNG

viết hoa
viết thường
Số
Punctuation
đa ngôn ngữ
PUA Encode
OpenType

FILES BAO GỒM:

Sageta. Otf
Sageta. Ttf

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Công Nông Dân. Hãy khám phá nhiều hơn để ủng hộ mình nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *